Năm 2019 không nên động thổ, lập hướng nhà, hướng cửa phương Tây Nam

Năm 2019 không nên động thổ, lập hướng nhà, hướng cửa phương Tây Nam. Lý do, năm 2019 phi tinh lưu niên có sao Ngũ hoàng đại sát tinh áng ngữ phương Tây Nam. Sao Ngũ hoàng là sao đại sát tinh, vì vậy phương có sao Ngũ hoàng chiếu nên tĩnh không nên động, nên sạch sẽ, không nên…

Tranh Phong Thủy nên và không nên?

Trong nhà không nên treo những bức tranh nào? 1. Tranh có màu sắc quá đậm hoặc tranh màu đen. Loại tranh này làm cho chúng ta có cảm giác nặng nề, khiến con người mệt mỏi, mất ý chí, bi quan, không có động lực làm việc. 2. Tranh về mãnh thú. Tranh này gây cho chúng ta cảm…

Phân biệt gương Bát quái

Gương Bát quái có 3 loại và tác dụng của mỗi loại cũng khác nhau. cụ thể: (1) Gương Bát quái Phẳng. – Là một gương kính “Phẳng” hình Bát giác có vẽ 8 quái tượng hình trong Kinh dịch gọi là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. – Tác dụng chính: Điều chỉnh hướng nhà khi nhà…

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon